Vyšetření řidičů | Dopravně psychologické vyšetření | Psychotesty pro vybodované řidiče


Objednávat se lze na číslech:
nonstop 777 287 367 nebo na pevné lince 271 732 168

Kontakt
PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný dopravní psycholog MDČR
Na Šafránce 39, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

Objednávky: vyberte si termín a zavolejte na mobil nonstop 777 287 367 nebo pevnou linku 271 732 168.

Aktualizováno: 8. září 2019 >>> Výsledky na počkání >>> Všechna vyšetření za dopoledne
Termíny dopravně psychologické vyšetření pro řidiče z povolání - psychotesty pro vybodované řidiče - řidiče po ZŘMV  výsledky na počkání
 středa 11. září
 od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 čtvrtek 12. září
 od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 sobota 14. září
 od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Sedlice Strakonice
 pondělí 16. září
 od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Sedlice Strakonice
 čtvrtek 19. září
 od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 pátek 20. září
 od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 sobota 21. září  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 středa 25. září  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 čtvrtek 26. září  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 čtvrtek 3. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 pátek 4. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 sobota 5. října  od 8:00 dopravně psychologické vyšetření Mělník
 úterý 8. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 středa 9. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 sobota 12. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Sedlice Strakonice
 pondělí 14. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Sedlice Strakonice
 čtvrtek 17. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 pátek 18. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 sobota 19. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 čtvrtek 24. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 pátek 25. října  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 čtvrtek 31. října  od 14:00 dopravně psychologické vyšetření Praha
 pátek 1. listopadu  od 9:00 dopravně psychologické vyšetření Praha

přeškrtnutý text = obsazeno

Ceník psychotestů - ceny dopravně psychologického vyšetření platné od 1. května 2016
Nabízíme:
  • termíny psychologických vyšetření pro jednotlivce a menší skupiny jsou na pracovišti v Praze na Vinohradech vždy v úterý ve středu
  • začátek psychotestů je vždy uveden u termínu výše a posudky psychologa obdržíte po vyšetření
  • všechna vyšetření lze absolvovat v jednom dni - na našich pracovištích nebo ve firmě zákazníka
  • krátké objednací termíny, dobré ceny, rychlé a profesionální vypracování posudků
  • mezi naše zákazníky patří velké dopravní firmy (kamiony a autobusy), stavební firmy, ČSAD, MHD, firmy zabývající se přepravou nebezpečných nákladů - ADR, obchodní řetězce, podnikové dopravy i samostatní řidiči, starší i vybodovaní řidiči
Jaké jsou zákonné temíny pro absolvování dopravně psychologického vyšetření?


Zákon č.411/2005 Sb. ukládá podle § 87a za povinnost absolvovat dopravně psychologické všem profesionálním řidičům v termínu jejich pravidelné lékařské prohlídky, nejpozději však do 31. prosince 2007. Pokud k tomu datu profesionální řidiči nebudou psychologicky vyšetřeni, nebudou moci své povolání nadále vykonávat.
Příloha k novelizovanému zákonu č. 361/2000 Sb. v článku II přímo uvádí formulaci "v termínu pravidelné lékařské prohlídky", z této formulace nelze vyvozovat možný zbytečný odklad pro dopravně psychologické vyšetření. To znamená, že dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a zákona č.411/2005 Sb. - ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona - je povinen profesionální řidič se podrobit v rámci pravidelné lékařské prohlídky, jejíž absolvování je mu uloženo již původním zněním zákona č. 361/2000 Sb., podle § 87 odst. 2.
Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření bude po 1. červenci 2006 povinen požadovat každý praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky.
Do konce roku 2007 si pak budou muset ti profesionální řidiči, kteří absolvovali pravidelnou lékařskou prohlídku ještě před 1. červencem 2006 doplnit dopravně psychologické vyšetření samostatně, protože původní lékařská prohlídka absolvovaná před 1. červencem 2006 jim jinak pozbude platnosti. Vstupní lékařské prohlídce se profesionální řidič musí podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.Provádíme také posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla na žádost ošetřujícího lékaře nebo občana. Potvrzení a doporučení pro zaměstnavatele nebo lékaře je vystaveno v den psychologického vyšetření.

KONTAKTY


PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný dopravní psycholog MDČR

Mobil: 777 287 367 nebo 602 287 367
Telefon: 271 732 168

E-mail: info@psychology.cz

www.psychotesty.pro


Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady

Jak nás najdete na mapě PrahyZvětšit mapu


psychotesty pro další profese najdete na stránkách
www.psychology.cz